Toimintamaksut

Jäsenmaksun lisäksi täytyy maksaa kauden toimintamaksu, pelkkä jäsenyys ei oikeuta käymään jumpissa. Aiemmat lisämaksut sisältyvät uusiin toimintamaksuihin.
Toimintamaksuilla katetaan mm. ohjaajien palkkiot ja koulutus,
 jumppahankinnat (esim. soittimet, mikrofonit, korjaukset, musiikkihankinnat, välineet)sekä muita erittelemättömiä harrastetoiminnasta aiheutuneita kuluja.