EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) tulee voimaan 25.5. 2018

24.5.2018

EU:n uusi tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5. 2018.

Uusi EU:n tietosuoja-asetus voimaan 25.5.2018.Asetuksen tarkoituksena on parantaa EU-kansalaisten henkilötietojen suojaa. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joista henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, ikä, puhelinnumero, osoite, kilpailutilastot, terveystiedot yms. Henkilörekisterejä taas on kaikki listat ja muut materiaalit, joissa tällaisia henkilötietoja esiintyy. 

Liitteenä oleva tietosuojaseloste kertoo  henkilötietojen keräyksestä  meidän seurassa.

Uusien pakollisten tietojen, kuten viestintä- ja markkinointisuostumulksen, osalta jäsenrekisteri Hoikaan tulee popup-ikkuna, kun rekisteröitynyt kirjautuu järjestelmään ensimmäistä kertaa asetuksen voimaantulon jälkeen, missä kysytään nämä tarpeelliset tiedot.